Actueel

 

KNAP Dag op vrijdag 28 september

Hoe laat je verschil werken? Wat is er nodig om waardevol lokaal bestuur vorm te geven? Hoe geef je vorm aan je ongemak? Hoe versnel je ontwikkelingen in een team? Wat kan het theater ons bijbrengen om effectief te blijven onder druk? Hoe vloeiend spreekt u uw lichaamstaal? 

Deze en andere vragen worden voorzien van een antwoord op een middag vol inspiratie voor iedereen die het seizoen 2018 – 2019 op een frisse manier wil beginnen. Met primeurs, ‘pop up trainingen’ en diverse workshops.

Het volledige programma is te vinden in de nieuwsbrief van KNAP Academie. 

 

 

Per 16 Juli is Van de Bunt Adviseurs gevestigd aan De Boelelaan 32

Van de Bunt Adviseurs is vanaf 16 juli 2018 gevestigd aan De Boelelaan 32 te Amsterdam, samen met executive searchbureaus Vanderkruijs en De Vroedt & Thierry. Als onafhankelijke en van oudsher Nederlandse bureaus delen de drie kantoren een rijke historie in het ondersteunen van bedrijfsleven, maatschappelijke ondernemingen en overheden bij strategieontwikkeling, organisatieverandering, leiderschapsontwikkeling en executive search. De drie bureaus blijven zelfstandig en beogen – mede door het uitwisselen van kennis en ervaring op het snijvlak van organisatieadvies en executive search –  leidend te blijven in de veranderende wereld rond leadership consulting en strategieontwikkeling. Nieuwsgierig? Neem contact met Ila Kasem op via 0653562215 of  i.kasem@vandebunt.nl

 

 

Zeven gouden regels voor gemeentelijke samenwerking

‘Gemeentelijke samenwerking is hot. Logisch: op die manier kun je met behoud van de eigen identiteit zaken oppakken die anders een maatje te groot of te duur zijn. Toch staat gemeentelijke samenwerking al enige tijd in een kwaad daglicht en ook dat is logisch.

Het is namelijk een lastig proces, omdat er sprake is van vele partijen met verschillende belangen die moeten opereren in een complex krachtenveld met bestuurlijke en politieke haken en ogen.’ Jan den Hollander schreef, in samenwerking met de KNAP Academie, de publicatie: ‘Zeven gouden regels voor gemeentelijke samenwerking’. Lees de publicatie hier

 

 

Leergang interveniëren in verwaarloosde organisaties(LIVO)  

In november 2018 start de eerstvolgende Leergang Interveniëren in Verwaarloosde Organisaties (LIVO). Download hier de brochure met programma en data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning college van burgemeester en wethouders

Wij zien dat colleges van burgemeester en wethouders er steeds vaker voor kiezen om zich in hun bestuurlijke ontwikkeling te laten ondersteunen. Waar deze bijstand soms ad hoc is, herkennen wij in de verschillende vragen en wensen van gemeenten de behoefte aan systematische ondersteuning. Om tegemoet te komen aan de behoefte binnen gemeenten bieden wij een palet van mogelijke ondersteuning, dat aansluit bij de hoge eisen van de komende periode. Daarbij bieden wij een vaste sparringpartner die het college van burgemeester en wethouders op de (door het college bepaalde) gewenste momenten begeleidt. Deze verbinding geeft enerzijds flexibiliteit en anderzijds een betrokken partner die de bestuurlijke organisatie en haar context kent. In deze brochure laten we zien hoe deze systematische ondersteuning eruit kan zien.