Begeleiders van de leergang

 

Henk Gossink – bestuurskundige, is huisadviseur van bestuurlijk Nederland, met name de toppen van gemeenteorganisaties en Colleges van B&W. Hij verrijkt organisaties met zijn inzichten, maar helpt ze vooral ook van anderen te leren. Want daar is hij erg van: vergroting van het lerend vermogen. Actief in leergangen voor wethouders, ook veelgevraagd als coach, spreker en dagvoorzitter. Analytisch scherp. Zowel inhoudelijk als procesmatig onderlegd.

 

Henk heeft deze leergang ontwikkeld vanuit het idee dat het publieke domein meer mensen nodig heeft die het verschil durven, willen en kunnen maken. Dat vraagt om moed, visie en vaardigheden.  Gedurende de leergang is Henk steeds beschikbaar als sparringpartner om de ontwikkeling van de deelnemers te stimuleren. Tot slot vertaalt hij steeds de behoeften van de deelnemers naar de bijdragen van diverse docenten.

 

 

Lisette Lubberman – werkt als organisatieadviseur bij Van de Bunt Adviseurs waar zij onder andere organisatieontwikkelingsvraagstukken begeleidt, publieke en maatschappelijke vraagstukken onderzoekt en zich richt op project- en programmamanagement. Ze studeerde Management Consulting en HRM. Lisette is de leergangmanager en tijdens de leergang ontvang je wekelijks een app van Lisette om je te inspireren.

contact: l.lubberman@vandebunt.nl

 

 

Iris de Veer – is opgeleid als econoom, organisatiekundige, trainer, coach, systemisch opsteller en beeldhouwer. Iris heeft haar geld verdiend als lerares, universitair docent, beleidsmedewerker, afdelingshoofd, freelance pensioendeskundige, trainer/coach en huisbaas. Nu doet zij graag aan beeldhouwen, schrijven, spelen, yoga en knutselen. De aanpak van Iris is compassievol en scherp, soms valt er ook nog wat te lachen.

 

In de leergang begeleidt Iris je bij het verkennen van je persoonlijke anker en bij het oefenen van lastige gesprekken. Het soort gesprekken waarbij het gaat om de kunst van het voorbereiden.

 

 

Jan de Vreugd – is sinds 1991 werkzaam als zzp-er. In die hoedanigheid treedt hij op als procesbegeleider, verzorgt hij als docent in leertrajecten onderdelen als: ‘strategische krachtenveldanalyses’, ‘politiek-bestuurlijke sensitiviteit’ en ‘intervisie’. Vanaf 1995 is Jan docent beroepsethiek in de Beroepsopleiding voor het Notariaat. Verder heeft hij veel workshops ‘omgaan met morele dilemma’s‘ gegeven aan leden van de zittende en de staande magistratuur.

Jan heeft pedagogiek en filosofie gestudeerd en houdt zich tot op de dag van vandaag bezig met zingevingsvraagstukken. ‘Last but not least’ is Jan vader van vijf kinderen en grootvader van zes kleinkinderen. Tot zijn grote vreugde.

In de leergang begeleidt Jan je bij het ontwikkelen (en volgen) van je eigen kompas bij publieke turbulentie.

 

 

Margot Clausing – is een ervaren trainer, (team)coach en supervisor. Zij heeft oog voor terugkerende patronen, ziet waar het vast zit en hoe je ongewenste patronen doorbreekt. Margot kijkt precies en legt de vinger zorgvuldig op de zere plek. Vanuit een helder begrip van de complexe situatie daagt zij mensen uit ander gedrag te proberen.

 

In deze leergang begeleidt Margot je in het proces van intentie naar kerngedrag. Ze daagt je uit te onderzoeken waar je echt goed in wil zijn, wat je dan doet en wat het effect is op anderen. Daarnaast begeleidt zij intervisiebijeenkomsten.

 

 

Maikki Huurdeman – bedrijfseconoom, gaat primair voor de inhoud, verdiept zich grondig, en heeft een vasthoudende ‘can do’- mentaliteit. Maikki begeleidt organisaties bij alliantieverkenning, -vorming en -inrichting en heeft veel praktijkervaring met het ondersteunen van samenwerkingsverbanden in hun functioneren.
Maikki weet verschillen in belangen en perspectieven niet alleen overbrugbaar te maken, maar ook productief in te zetten. Dat doet ze door haar analytische kracht, maar ook doordat ze creatief is en mensen bereid zijn om in haar enthousiasme mee te gaan. Waar zij verschijnt, spelen ego’s geen belemmerende rol meer.

 

In de leergang neemt Maikki je mee langs de uitzichtpunten en afgronden van het bouwen van allianties.

 

 

Erik Gerritsen – studeerde politieke wetenschappen en informatiemanagement en promoveerde op “De slimme gemeente nader beschouwd, hoe de lokale overheid een bijdrage kan leveren aan het oplossen van ongetemde maatschappelijke vraagstukken” (2011). Sinds medio 2015 is hij Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij bestuurder bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, gemeentesecretaris van Amsterdam en hij begon zijn loopbaan in publieke dienst bij de Rijksoverheid (het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Buitenlandse Zaken). Hij heeft een passie voor ongetemde problemen, verschil maken voor kwetsbare mensen en het

ontketenen van de kracht van frontlijnprofessionals.

 

De bijdrage van Erik Gerritsen aan de leergang zal bestaan uit persoonlijke verhalen over hoe je werkend volgens de bedoeling maatschappelijke impact maakt.

 

 

Krijn van Beek – is oprichter van de Policy Design Studio waar hij nieuwe wegen ontwikkelt voor weerbarstige maatschappelijke vraagstukken. Hij heeft als strategiemakelaar, bestuurder en ondernemer een brede ervaring in het verbinden van overheid, wetenschap, media, civil society en bedrijven.

 

Hij was eerder directeur Strategie van Veiligheid en Justitie, secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), directeur van Infodrome (denktank voor ICT en samenleving) en oprichter van Denktank 2100. Hij begon zijn carrière bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), studeerde wiskunde en is gepromoveerd in de economie.

 

In de leergang begeleidt Krijn je bij het stellen van de vragen van morgen en hoe nieuwe ideeën te ontwikkelen aan de hand van handvatten uit de wereld van design.

 

 

Gabrielle Haanen – heeft ruime ervaring in het publieke domein onder meer als directeur van de Hogeschool van Utrecht en als gemeentesecretaris van Heerlen, Tilburg en Utrecht. In haar werk zorgt zij voor verbinding tussen de ambtenaren en het bestuur over de opgaven van Utrecht. Zij werkt daarbij nauw samen met de bestuurders van de stad, de ambtenaren, de gemeenteraad en samenwerkingspartners in Utrecht, de regio en daar buiten.

 

In de leergang plaatst Gabrielle Haanen de groep voor dilemma’s uit haar dagelijkse praktijk. Met haar gaan de deelnemers in gesprek over de wijze waarop je ethische en praktische dilemma’s kunt afwegen. Waarbij het niet blijft bij een inhoudelijke afweging, maar juist ook de wijze waarop je dilemma’s kunt voorleggen en delen en met anderen.

 

 

Myriam Gijsbers – Alle vraagstukken op het continuüm van leren, veranderen en ontwikkelen wekken haar interesse. Myriam is opgevoed in de organisatiekunde, getraind en geïnspireerd bij KPMG Consulting en heeft met haar voeten in de modder gestaan bij de oprichting van de Corporate Academy van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Haar hart
ligt bij het verbinden van leren en werken, reflectie en actie en mensen en organisatievraagstukken.
Sinds 2006 ontwerpt en begeleidt zij, vanuit haar eigen bureau en het liefst samen met haar opdrachtgevers, interventies,
trajecten en programma’s die de ambities van mensen en organisaties helpen realiseren. Daarnaast coacht zij (ambtelijk) professionals en teams om maximaal gebruik te maken van eigen en elkaars kwaliteiten.

 

In de leergang begeleidt Myriam het onderdeel wijsheid, waarden en werk, een onderzoek in dialoogvorm.

 

 

Heleen Florusse – “Op een veilige en aandachtige manier ontregelen met als doel dat de ander zich kan ontwikkelen in de gewenste richting “; dat is de kern van het werk van Heleen als coach, trainer en trainingsacteur.

Heleen combineert begeleidingskundige vaardigheden met theatrale werkvormen en heeft daarmee ruime ervaring opgedaan in onderwijs en welzijn, zowel op strategisch als uitvoerend niveau.

 

In de leergang gaat Heleen met jou onderzoeken wat er bij je speelt in ongemakkelijke situaties, helpt zij je dat te onderzoeken via interne stemmen en daagt zij je uit te experimenteren met nieuw gedrag. Speels, maar zeker niet oppervlakkig!

 

 

Bram Huijten – heeft eerst de Theaterschool gedaan en daarna Kunstmatige Intelligentie gestudeerd. Deze dubbele achtergrond maakt hem tot een creatieveling met analytische vaardigheden. Bram weet in het werken met groepen en individuen snel een informele maar productieve sfeer te creëren, met een scherp oog voor wat er in het moment gebeurt. Hij prikkelt mensen om los te komen uit bestaande patronen en open te staan voor onverwachte oplossingen.

 

In de leergang ga je aan de slag met jouw verhaal. Wat is jouw betekenis voor de publieke zaak? Waar is het jou om te doen, wat heb je te bieden en hoe draag je dit over? Vanuit zijn achtergrond als theaterregisseur begeleidt Bram je om jouw inhoud scherp en mooi te formuleren en om deze inhoud over te dragen op een pakkende manier die bij jou past.

 

 

Willy Iedema – Secretariaat. Is werkzaam als secretaresse bij Van de Bunt Adviseurs. Voor alle praktische vragen en ondersteuning tijdens de leergang kun je bij Willy terecht. 
contact: secretariaat@vandebunt.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gemeente Utrecht/
Jeroen van der Meyde