Borging van verantwoorde verpleegzorg

 

Een raad van bestuur vroeg ons hoe een achteropgeraakt verpleeghuis weer duurzaam verantwoorde zorg kon gaan bieden. We brachten de situatie in kaart via vertrouwelijke interviews met interne en nabije betrokkenen. We observeerden de dagelijkse gang van zaken en analyseerden schriftelijke en digitale bronnen. We beoordeelden met een toezichtbril of er kwalitatief goede zorg werd geboden. Die kwaliteit was in de praktijk onvoldoende geborgd. De veiligheid was niet genoeg gegarandeerd. Er werd te veel standaardzorg geboden, zonder persoonlijke accenten. De privacy van de bewoners liet te wensen over, in vaak onacceptabele omstandigheden.

 

We vroegen naar de historie en de actualiteit van de organisatie. De problemen waren in de loop van vele jaren ontstaan. Veel discontinuïteit in de leiding, van hoog tot laag. Onvoldoende verantwoordelijkheidsgevoel, gebrekkig urgentiebesef en een ontbrekend aanspreekklimaat. Strategie en perspectief waren onduidelijk. De organisatiestructuur belemmerde het contact tussen leiding en werkvloer. De personeelsbezetting was te schraal en te onevenwichtig.

 

We bespraken onze indrukken met de opdrachtgever en met de meeste informanten. Zij herkenden het beeld en deelden onze voorstellen over drie lijnen:

  • Werk aan meer persoonlijke zorg, afgestemd op de persoonlijke wensen en bijzonderheden van de cliënt, rekening houdend met de eisen aan verantwoorde zorg, volgens afspraken met betrokkene of contactpersoon
  • Werk aan meer professionele zorg door genoeg gekwalificeerde medewerkers die handelen volgens de eisen van hun beroep en die hun werkzaamheden goed op elkaar afstemmen
  • Werk aan organisatorisch verantwoorde zorg, binnen herkenbare werkeenheden, met een juiste mix van kaders en eigen verantwoordelijkheid.

Een half jaar later zagen we dat onze adviezen ter harte waren genomen. Het herstel oogde uiteraard nog pril en broos. Maar ze hadden een eigen verbeterplan in gang gezet. En externe en interne belanghebbenden zagen al tekenen van serieuze verbetering. We hielpen de opdrachtgevers nog bij het leggen van essentiële accenten bij de verdere weg uit het dal. Zij zagen weer perspectief.

 

 

Meer informatie:

Bert van Raalte

b.v.raalte@vandebunt.nl

06-53251634