De modules

 

De leergang bestaat uit vijf modules die je in circa een half jaar doorloopt. Tussendoor neem je vier keer deel aan een intervisiegroep. In deze groep reflecteer je op je professionele en persoonlijke ontwikkeling in de leergang. Je bespreekt belangrijke vraagstukken op je werk en hoe je professionele ontwikkeling in je dagelijkse omgeving landt. Halverwege de module vindt de bootcamp plaats waarin je werkt aan een maatschappelijke opgave. Hierna lees je meer over de modules, de bootcamp en de app van Lisette. Ook lees je wat de leergang in praktische zin van jou vraagt, over het certificaat dat je na afronding van de leergang ontvangt en schetsen we het perspectief na de leergang.

 

 

Module 1. Drie ankers voor ontwikkeling

Persoonlijk, publiek, professioneel

We starten de leergang met het verkennen van drie ankers van je ontwikkeling: je persoonlijke anker, je professionele anker en je publieke anker. Dit doen we in een driedaagse module. Verkend wordt waar jouw ankers overlappen. Want daar ontstaat bijna vanzelf energie en vaart. Ook verkennen we hoe je omgaat met zuiver je persoonlijke, je professionele en je publieke waarden en hoe je de balans tussen de verschillende onderdelen kunt realiseren.

 

Waar wil je heel goed in worden? Op de tweede dag formuleren we je kerngedrag en je kernvaardigheden. Tijdens de leergang word je ondersteund dit in de praktijk te brengen. In de volgende modules komen we hierop terug.

 

 

Module 2. Creatie in je werk

Verkennen, vernieuwen, verbinden

Deze tweedaagse module starten we met een eerste progressiemeter (wat gaat beter, wat kan beter?). Vervolgens vertalen we het verkennen, vernieuwen en verbinden naar alliantievorming: welke alliantie gaat jouw ambities verder brengen?

 

“Wie overtuigt, krijgt gelijk. Wie verleidt, krijgt zijn zin”. In de avondworkshop verdiepen we ons in het creëren van coalities die zijn gebouwd op diepere drijfveren en daarmee duurzamer zijn.

 

Dag twee van deze module starten we met een gezamenlijk zoektocht naar relevante maatschappelijke opgaven: voor welk maatschappelijk vraagstuk wil jij het verschil maken? We verdiepen ons in design denken om in de praktijk vernieuwingen vorm te geven. In de middag gaan we verder met je kerngedrag en je kernvaardigheden.

 

 

Module 3. Waarden en wijsheid in je werk

Werken, waarden, wijsheid

Deze module geeft handen en voeten aan waarden en wijsheid in je werk. We starten deze tweedaagse met de verkenning van waarden in je werk. Vervolgens oefenen we met lastige gesprekken. In de avond bespreken we aan de hand van dilemma’s uit de praktijk hoe ‘waarden de weg naar ‘werkbaar’ vinden. De verbinding tussen wijsheid, waarden en werk verkennen we op de tweede dag. Ook werken we verder aan je kerngedrag en kernvaardigheden.

 

 

Module 4. Verhalen van dynamiek & leiderschap
Sages & soaps

In deze module verbinden we in twee dagen de noodzaak tot publiek leiderschap met de dynamiek van publieke organisaties. Hoe verhoud je je als publieke professional bijvoorbeeld tot wat je wel en wat je niet kunt veranderen? En hoe verbind je ambities aan de grenzen van maakbaarheid? Het is belangrijk je eigen strategie te ontwikkeling om handen en voeten te geven aan (on)veranderbaarheid en aan dat wat wel of niet in je vermogen ligt.

 

 

Module 5.  Een eind maken aan het begin

Verhalen en vertellen

Aan het slot van de leergang ontwikkel je je eigen verhaal. Dit verhaal vertel je op de eerste avond aan twee mensen die belangrijk voor je zijn. Doordat andere publieke werkers en hun gasten er ook bij zijn, is het vertellen van het verhaal ook een oefening in publieke intimiteit.

 

Op de laatste dag zet je op een rij hoe je na deze opleiding verder wil. Ook maak je de eindtoetswaarin je jouw ontwikkeling als publieke werker aantoont. We sluiten de laatste dag af met de diploma-uitreiking.

 

 

Bootcamp: de maatschappelijke opgave

Halverwege de leergang vindt de bootcamp plaats. Deze bootcamp duurt drie dagen. Tijdens de bootcamp help je een publieke organisatie bij een hardnekkig vraagstuk. De avond voorafgaand aan de bootcamp krijg je de locatie doorgegeven, ter plekke krijg je het taaie vraagstuk voorgelegd door de betreffende publieke organisatie.

 

Invulling van de opdracht is geheel aan jullie als team. De begeleiders verzorgen enkele reflectiemomenten.

  • Samenwerken met collega-deelnemers die werkzaam zijn binnen verschillende publieke organisaties.
  • Het geleerde in de praktijk brengen, met mogelijkheden tot reflectie.
  • Een kijkje in de keuken van een andere publieke organisatie én deze organisatie verder helpen bij een hardnekkig vraagstuk.

 

De app van Lisette

Gedurende de gehele leergang ontvang je wekelijks een app. Deze app inspireert je, houdt je bij de les, activeert je door middel van een kleine oefening, een interessante beschouwing of verrassende ideeën.

 

 

Wat vraagt de leergang van mij?

Naast toewijding en motivatie ben je acht nachten van huis, zestien dagen weg van je werk en ongeveer vier dagen oude en nieuwe bronnen aan het lezen. Je schrijft vijf keer een reflectieverslag (over de eerste vier modules en de bootcamp). Mocht bij de intake bepaalde kennislacunes naar voren komen, dan bespreken we een ‘fast track’ bestuurskunde op maat ter voorbereiding.

 

 

Certificaat

Aan het eind van de leergang ontvang je als deelnemer, bij voldoende participatie, een certificaat ‘publieke werker’. Dit certificaat ontvang je onder de volgende voorwaarden:

  • je bent minimaal 90% aanwezig geweest (bij overmacht kan een aanvullende opdracht worden verstrekt);
  • je hebt alle reflectieverslagen ingeleverd;
  • je hebt de eindtoets met goed gevolg gemaakt.

 

Perspectief na de leergang

Na de leergang heb je jouw verschillende leefwerelden (professioneel, publiek en persoonlijk) directer met elkaar weten te verbinden. Zo heb je beter inzicht in jouw kernwaarden, heb je een slag gemaakt in het duiden van gebeurtenissen en heb je je lerend vermogen in situaties versterkt en versneld. Je bent in staat goed op (je eigen gedrag in) situaties te reflecteren. Daarnaast heb je je inhoudelijke kennis rondom de (tradities in) de publieke zaak vergroot en kun je je eigen verhaal over jouw betekenis voor de publieke zaak helder onderbouwen. Bovendien heb je ervaring opgedaan in een andere maatschappelijke organisatie en jouw netwerk en inzichten in het publieke domein verbreed. Kortom vaardigheden, inzichten en ervaringen die een professioneel leven lang meegaan. Dit alles om jouw passie voor de publieke zaak nog beter tot zijn recht te laten komen.