Actueel

Leren Interveniëren in Verwaarloosde Organisaties Groep 18 in april 2018

Groep 17 van de Leergang Interveniëren in Verwaarloosde Organisaties (LIVO) is volgeboekt. De eerstvolgende groep van de LIVO start in april 2018.

Download hier de brochure met programma en data.

Een werkboek voor organisatieprofessionals

Het moest ervan komen. Tien jaar ervaring met interveniëren in verwaarloosde organisaties. Cases en handreikingen. Nieuwe theorie over verwaarloosde teams. Verwaarlozing als systemisch verschijnsel: de verwaarlozende driehoek van destructieve organisatieontwikkeling, destructief leiderschap en destructief medewerkerschap. Hoe overleef je dat als organisatieprofessional: persoonlijke verhalen van veranderaars.

Er is een nieuw boek verschenen van Joost Kampen "Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties: lessen uit de geleefde werkelijkheid".

Bestel het boek hier.

De transformatie van de wethouder

De Wethoudersvereniging publiceerde onlangs ‘De transformatie van de wethouder, hoe lokaal bestuur het sociaal domein verandert’. In deze publicatie, geschreven door Henk Gossink, worden lessen getrokken uit twee jaar begeleiden van wethouders in de drie decentralisaties. Van de Bunt Adviseurs heeft samen met SIOO de programmaleiding van dit traject met masterclasses, visietrajecten en consultatie verzorgd.

Een exemplaar van de publicatie is te bestellen via Henk Gossink.

Hier kunt u een recensie lezen.

Psychologische inzichten voor de overheidsdienaar

Bert van Raalte heeft zijn werkperiode bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving afgesloten met het schrijven van een artikel over psychologische inzichten voor overheidsdienaren, een pleidooi voor meer breinbesef bij beleid en gedrag van de overheid. Download het artikel hier als pdf-bestand. Lees hier de publicatie zoals verschenen op www.socialevraagstukken.nl.

 

Van de Bunt krijgt internationale prijs voor journalistiek2025.nl

Van de Bunt heeft de tweede prijs gewonnen in de international Constantinus Competitie die excellentie in management consulting bekroont. De ICMCI vertegenwoordigt vijftig landen en drie miljoen consultants. Het is de eerste keer dat een Nederlands bureau werd genomineerd voor deze prestigieuze prijs.

Van de Bunt krijgt de prijs voor de scenariostudie naar de toekomst van de journalistiek, in opdracht van en in nauwe samenwerking met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De studie stelt mediabedrijven wereldwijd in staat om zich op de toekomst voor te bereiden door alternatieve scenario's te schetsen waarvoor proactief strategie kan worden ontwikkeld. De studie kreeg aandacht in Landen als Zuid-Korea, Japan, Italië, Ierland en werd onder meer gepubliceerd door het vooraanstaande Niemand Instituut van de Harvard-universiteit.

De prijs werd uitgereikt tijdens een druk bezocht gala in Huis ter Duin in Noordwijk.

Het rapport en de achtergronden van het project zijn te vinden via onderstaande link en website: www.journalistiek2025.nl

Op weg naar Amsterdam 750 jaar - aanbieden bidbook met 50 ideeën voor de stad

Op 27 oktober 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Een mooie aanleiding om de stad verder te ontwikkelen. Een groep van rond de 100 young professionals werkte in het programma Op weg naar Amsterdam 750 jaar aan betekenisvolle initiatieven. Zij boden hun 50 ideeën aan het stadsbestuur aan en zij doen een oproep aan bewoners en organisaties om zelf ook initiatief te nemen. Neem initiatief en bekijk de oproep: www.youtube.com/watch

Van de Bunt is initiatiefnemer van het programma Op weg naar Amsterdam 750 jaar. Kijk voor meer informatie over het programma en voor alle initiatieven op www.amsterdam750jaar.com

Anders nog nieuws? Scenario's voor de toekomst van de journalistiek

In opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ontwikkelde Van de Bunt vier verschillende, plausibele scenario’s voor de toekomst van de Nederlandse journalistiek in 2025. Doel van de scenariostudie is actoren binnen en buiten de branche verder aan het denken te zetten over de toekomst van de journalistiek en hun eigen positie daarin, en een instrument aan te reiken om zich actief voor te bereiden op die toekomst. Het rapport dat is aangeboden aan de sector: www.journalistiek2025.nl/bundles/svdjui/documents/Scenario-onderzoek-SvdJ.pdf

Van de Bunt biedt cursus Alliantievorming

Allianties zijn aan de orde van de dag, maar ze blijken niet altijd makkelijk tot stand te brengen. Samen met Publiek Domein brengt Van de Bunt een cursus Alliantievorming uit waarin het ervaren van het proces centraal staat. Zo bundelen we ervaring met het tot stand brengen van allianties met professionalisering in het publieke domein. Lees hier meer over dit Alliantielab

Regiegemeente worden: effectiever besturen

Op basis van hun ervaring bij gemeenten hebben Marjolein Hesselink en Jan den Hollander een leergang ontwikkeld, waarin de essentie van waar het bij regie om gaat neergezet wordt. De leergang biedt een nieuwe manier van kijken op de horizontale of verticale regietaak. Het gaat om het zien van de dynamiek, interactie en patronen en vervolgens om het begrijpen van de logica daarvan. Meer weten? Download hier de productfolder ‘Regiegemeente worden: effectiever (be) sturen’

sluiten

sluiten