Columns en artikelen

Psychologische inzichten voor de overheidsdienaar

Bert van Raalte heeft zijn werkperiode bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving afgesloten met het schrijven van een artikel over psychologische inzichten voor overheidsdienaren, een pleidooi voor meer breinbesef bij beleid en gedrag van de overheid. Download het artikel hier als pdf-bestand. Lees hier de publicatie zoals verschenen op www.socialevraagstukken.nl.

Regiegemeente worden deel 3: de ultieme bestuurlijke uitdaging (kopie 1)

In de serie over regievoering door gemeenten heeft adviseur Jan den Hollander zijn nieuwe column op managementsite.nl gepubliceerd met als titel: 'de ultieme bestuurlijke uitdaging'. Hierin gaat hij in op de verschuiving in rol en positie voor bestuurders van regiegemeenten: van centraal en doorlopend sturen moet worden over gegaan naar beïnvloeden - en dan alleen waar dat nodig is. Dat is geen eenvoudige overgang. Lees hier de column zoals die op managementsite.nl is verschenen of download deze hier als PDF-bestand.

'Verwaarloosde organisaties hebben recht op aandacht' - Ad Valvas

In Ad Valvas, het onafhankelijke, journalistieke platform van de Vrije Universiteit Amsterdam voor medewerkers en studenten, vertelt Joost Kampen in het artikel 'Verwaarloosde organisaties hebben recht op aandacht' wat zijn proefschrift over verwaarlozing binnen organisaties voor reacties opriep. Net als bij opvoeden zijn aandacht, structuur en voorspelbaarheid belangrijke begrippen binnen zijn concept. Ook in de bankenwereld ziet hij aanwijzingen voor verwaarlozing. Lees hier het hele artikel.

'Ontwikkelen vanuit achterstand': verwaarloosde organisaties in O&O

Joost Kampen heeft in het tijdschrift O&O Opleidingen en Ontwikkelen een artikel gepubliceerd over het door hem ontwikkelde concept van verwaarloosde organisaties. Voor HRD-professionals een heel herkenbaar en bruikbaar model, dat helpt om de situatie waar je als veranderaar mee geconfronteerd wordt in verwaarloosde organisaties te begrijpen. Kampen gaat in het artikel in op het herkennen van verwaarlozing, op welke interventies wèl werken onder dergelijke omstandigheden en op wat er nodig is voor herstel. Lees hier het artikel.

Columns Ila Kasem in het FD

Ila Kasem schrijft een column in het Financieele Dagblad. Deze vindt u hier.

Goed opdrachtgever worden niet eenvoudig: regiegemeente worden deel 2

Je kunt het zo mooi geregeld hebben met elkaar als gemeente en uitvoeringspartner: gedegen contracten, een zorgvuldig doorlopen proces om te komen tot samenwerking, uitvoerige product- en procesbeschrijvingen, permanente aandacht voor het opdrachtgeverschap in de persoon van een daartoe aangewezen regisseur en voor het opdrachtnemerschap in de persoon van een accountmanager. Toch loopt het vervolgens anders dan verwacht. Van de Bunt-adviseurs Jan den Hollander en Marjolein Hesselink schreven een artikel over deze dilemma's voor Managementsite.nl. Lees hier het artikel.

Interview met Joost Kampen in OR informatie

In het vakblad 'OR informatie' is een interview gepubliceerd met Joost Kampen over zijn concept verwaarloosde organisaties. 'Medewerkers zijn net kinderen', zo stelt hij. Daarmee verwijst hij naar de theorie over verwaarloosde organisaties, waar hij in november 2011 op promoveerde. Kampen constateert dat er grote parallellen zijn tussen het opvoeden van kinderen en het geven van leiding aan werknemers. Verwaarlozing voltrekt zich binnen een organisatie vaak volgens dezelfde patronen als binnen een gezin. Lees hier het hele artikel.

Aanbesteden van organisatieadvieswerk

Steeds vaker gebruiken met name overheidsorganisaties een vorm van aanbesteding om tot de keuze van een adviesbureau te komen. De procedure leidt er toe dat er intern van te voren uitgebreid wordt nagedacht over de opdracht, dat er met de relevante interne betrokkenen overleg over is geweest, dat de gang van zaken intern en extern transparant is en alles dus makkelijk te verantwoorden, dat vriendjespolitiek voorkomen wordt en een objectieve keuze kan worden gemaakt en dat niet te duur wordt ingekocht. Alles klopt formeel, maar werkt het ook? Van de Bunt-adviseur Jan den Hollander schreef een artikel over de vijf ongewenste effecten van het aanbesteden van organisatieadvieswerk. Lees hier het artikel op managementsite.nl

Lees hier eerdere artikelen van onze adviseurs.

sluiten

sluiten