Publicaties

De transformatie van de wethouder

De Wethoudersvereniging publiceerde onlangs ‘De transformatie van de wethouder, hoe lokaal bestuur het sociaal domein verandert’. In deze publicatie, geschreven door Henk Gossink, worden lessen getrokken uit twee jaar begeleiden van wethouders in de drie decentralisaties. Van de Bunt Adviseurs heeft samen met SIOO de programmaleiding van dit traject met masterclasses, visietrajecten en consultatie verzorgd.

Een exemplaar van de publicatie is te bestellen via Henk Gossink.

 

Boekrecensie: De transformatie van de wethouder - Henk Gossink

Hoe lokaal bestuur het sociaal domein verandert

Henk Gossink was, samen met Sandra Kensen, programmaleider van het programma ‘Wethouders in 3D perspectief’. Dit boek is ontstaan vanuit de inzichten die hij in de bijeenkomsten voor dit programma opgedaan heeft. De verschillende hoofdstukken worden opgehangen aan een concrete ervaring of casus die in deze bijeenkomsten ter tafel gekomen zijn. De casussen worden gebruikt om te laten zien wanneer je welke keuze maakt als bestuurder, en op welke manier je tot zo`n keuze komt. Met alle veranderingen die op de gemeenten af komen, kunnen ook de wethouders niet achterblijven. Ook de wethouder moet transformeren, meegroeien. De verschillende tips, zoals ‘Don’t be a stranger’ bij samenwerkingspartners, gaan natuurlijk niet alleen op voor de decentralisaties in het sociaal domein, maar voor veel meer facetten binnen de gemeente. Zo ook de tips over mensen betrekken, zichtbaar en aanwezig zijn en door eerlijk en open zijn mensen aan je binden. Het boekje zet aan het denken over uw rol als wethouder en hoe u uw rol invult.

Daarnaast biedt het tips en trucs over hoe goed om te gaan met moeilijke situaties, partners, burgers en andere zaken. Het werk geeft een duidelijk overzicht van ‘hoe het zo gekomen is’ met de decentralisaties. Daarnaast schetst het valkuilen die bestuurders onvermijdelijk tegen zullen komen. Ook geeft Gossink praktische handvatten en tips voor bijvoorbeeld het creëren van een goede bestuurlijke visie. Het boek is opgebouwd uit 5 essays. De onderwerpen zijn: visievorming, bestuurlijke monitoring en waaraan dit moet voldoen, ‘meervoudige monogamie’ over de relaties met de inwoners van je stad, samenwerking tussen instituten en het laatste essay gaat over de bijzondere rol die de wethouder speelt. Veel inzichten uit het boekje zijn voortgekomen uit de bijeenkomsten in het kader van ‘Wethouders in 3D perspectief’ vanuit de Wethoudersvereniging.

(Bron: website Wethoudersvereniging)

'Verwaarloosde organisaties'

Verwaarlozing komt vaker voor dan we denken en vergt een benadering die afwijkt van het bekende. Verwaarloosde organisaties is daarom een must have voor alle organisatieprofessionals die te maken kunnen krijgen met het verschijnsel van de verwaarloosde organisatie: bestuurders, directeuren, managers, P&O-adviseurs, OR-leden, extern en interne adviseurs en interim-managers. Lees hier de boeksamenvatting. Bestel het boek 'verwaarloosde organisaties' hier.

Publicatie 'Besturen in het HBO: een sector met keuzestress'

In december 2012 heeft Van de Bunt de publicatie ‘Besturen in het HBO: een sector met keuzestress’ uitgebracht. Dit whitepaper is het resultaat van interviews met elf bestuurders uit het HBO, aangevuld met de ervaringen van onze adviseurs. De keuzes die bestuurders in de HBO-sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe deze het beste vervuld dient te worden. Een bestuurder heeft een aantal hoofdkeuzes te maken. Wat zijn die keuzes? En wat is daarmee de maatstaf die het succes van een bestuurder bepaalt? Deze en andere actuele vragen legden wij voor aan een elftal HBO-bestuurders, professionals die in hun dagelijkse beroepspraktijk met bovengenoemde vraagstukken te maken hebben. De resultaten van deze interviews kunt u hier lezen. » Download hier deze publicatie

'Sturen op afstand'
Laten organisaties zich nog wel sturen? De eigen dynamiek van het systeem lijkt zich weinig aan te trekken van de sturing die wordt uitgeoefend. Sturen op afstand is een wijze van sturen die de eigen dynamiek als uitgangspunt neemt. Door Jan den Hollander. 'Sturen op afstand' is alleen via Van de Bunt verkrijgbaar voor € 9,95.
» Bestel deze publicatie

'(Be)sturen van verandermanagement'
Weergave van een rondetafelgesprek van bestuurders uit de sector Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.
» Bestel deze publicatie

Waarom niet?

Oplossingsrichtingen waarmee de toekomst van de jeugd en het jeugdbeleid in de grote steden verbeterd kan worden. Aangeboden
aan de G4 ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Van de Bunt.
» Bestel deze publicatie

'Wat speelt er op de basisscholen?'
Bestuurders en managers van schoolbegeleidingsdiensten en van hun klantorganisaties samen in gesprek over het primair onderwijs.
» Bestel deze publicatie

'Op zoek naar de juiste balans: de spagaat tussen bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement bij (semi)publieke instellingen.'
Interviews met zes mensen die in de praktijk te maken hebben met dit dilemma en hun casus inbrachten tijdens de Van de Bunt-conferentie in februari 2007.
» Bestel deze publicatie

'Goed schoolbestuur vraagt zicht op de werkvloer'
Weergave van twee rondetafelgesprekken van bestuurders en managers uit de sector Voortgezet Onderwijs.
»Bestel deze publicatie

'Waarheid & Emotie'
Een briefwisseling tussen Jeroen van der Zijde (Van de Bunt) en Ernst Drukker (zelfstandig organisatieadviseur) over de parallellen tussen de gang van zaken bij de Bijlmerramp en hoe het vaak gaat in organisaties. Tijdens het bewerken van de brieven kwamen er nieuwe voorbeelden van zaken die fout gaan: het ongeoorloofde beleggen van de provincie Zuid-Holland en de vuurwerkramp in Enschede. Redactie: Felix van de Laar.
»Bestel deze publicatie

sluiten

sluiten