dr. J. (Joost) Kampen CMC

CV dr. Joost Kampen

Ik heb gedurende mijn hele loopbaan werken, reflecteren, leren en conceptualiseren gecombineerd en dat heeft mij altijd geïnspireerd tot een volgende stap in mijn ontwikkeling.

 
Ik ben als veranderaar gefascineerd in 'waarom het in organisaties gaat zoals het gaat en waarom het zo dikwijls fout gaat'. Ik werk in verandervraagstukken vanuit die onderzoekende houding en kan putten uit een rijke ervaring en relevante wetenschappelijke inzichten uit gedragswetenschappen zoals psychologie, sociologie, orthopedagogiek en economie. De combinatie van 'evidence based consulting' en oriëntatie op de 'organizational reality' (Frost, Mitchell & Nord, 1992) maakte dat ik tijdens een tienjarige veranderopdracht bij GVB Amsterdam een tekort in de veranderkundige theorie ontdekte: het ontbrak aan wederkerigheid in de relatie tussen leiding en medewerkers. Dit verschijnsel was de aanzet tot mijn promotieonderzoek waarin ik kennis uit een ander brondomein, de orthopedagogiek, als analogie heb gebruikt voor een nieuw organisatieconcept, de verwaarloosde organisatie. Ik werkte met prof.dr. Léon de Caluwé als promotor en prof.dr. Wim Slot en dr. Daan Andriessen als co-promotoren. In november 2011 verdedigde ik mijn proefschrift met goed gevolg. Mijn proefschrift werd in 2012 door de VU genomineerd voor de Junior Societal Impact Award. De handelseditie van mijn proefschrift 'Verwaarloosde organisaties: een nieuw concept voor organisatieprofessionals' werd door een vakjury van de OOA uitgeroepen tot beste boek van het jaar 2011 en beleeft inmiddels een goed lopende derde druk.

Het concept van de verwaarloosde organisatie heeft in de afgelopen jaren steeds meer weerklank gevonden onder bestuurders/directeuren, managers, HR-professionals, OR-leden en vakgenoten zoals adviseurs, interim managers, trainers en coaches.

Ik adviseer en begeleid organisatie-ontwikkeling in het openbaar vervoer, gemeenten, Rijksdiensten, Hogescholen, ROC's en grote zorginstellingen. Ik werk met het hoogste niveau in de organisatie én met de basis en alle niveau's daartussen. In 2012 ben ik vanuit Van de Bunt gestart met een leergang 'interveniëren in verwaarloosde organisaties' voor managers. Inmiddels is een tweede deel van de leergang ontwikkeld en is een directeurenklasje georganiseerd. Ik lever bijdragen aan opleidingen van SIOO, Universiteit van Twente, Universiteit van Amsterdam en Schouten Nelissen University. Daarnaast verzorg ik incompany lezingen, workshops, intervisies en modulen in opleidingsprogramma's. Ik verzorg samen met vakgenoten en opdrachtgevers Professional Development Workshops tijdens de Academy of Management en werk aan internationale artikelen en een vertaling van mijn boek. Samen met opdrachtgevers doe ik wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de interventies en begeleid masterstudenten bij hun onderzoek, stage en these.

  E-mail: j.kampen«»vandebunt.nl

sluiten

sluiten