drs. H. (Hester) van der Burg

Partner. Hester studeerde Talen en Culturen van Latijns Amerika in Leiden. Geïnspireerd door diversiteit in culturen, mensen en taal heeft ze zich ontwikkeld in diverse internationale omgevingen. Zij richt zich sinds een aantal jaren met veel energie op professionalisering van organisaties, samenwerkingsvormen en het benutten van de kracht van mensen en hun 'taal' daarin. Haar werk ligt op het terrein van organisatieontwikkeling, waarbinnen de focus ligt op begeleiding en ontwikkeling van mensen (individuen en teams). Ze heeft een sterk geloof in dat iedereen unieke kwaliteiten bezit die in het juiste samenspel tot een effectieve organisatie leiden. Verbinding met de strategie, doelen en karakteristieken van de organisatie zijn daarin van groot belang. Ze werkt als adviseur en coach, maar neemt ook de rol van procescoach op zich om, in nauw samenspel met een manager of een MT, de benodigde verandering van binnenuit te stimuleren. Ze vindt haar drijfveer steeds weer in het creëren van 'verbinding en vertrouwen'. In haar stijl, gekenmerkt door nieuwsgierigheid, betrokkenheid, creativiteit en 'het zichtbaar maken van andere perspectieven'. Hester is gecertificeerd coach (RINO) en bevoegd om Management Drives in te zetten (methodiek om drijfveren bij mensen te onderzoeken).

  E-mail: h.v.d.burg«»vandebunt.nl

sluiten

sluiten