verder
met vakmanschap

verder vanuit
de geleefde
werkelijkheid

verder door het productief maken van diversiteit

verder in strategische allianties

verder,
ook als het lastig wordt

zélf verder

wie

Van de Bunt Adviseurs, opgericht in 1933, is het oudste onafhankelijke organisatieadviesbureau van Nederland. Van de Bunt begeleidt organisaties bij strategie-, organisatie- en leiderschapsontwikkeling. We zijn inhoudelijke en veranderkundige adviseurs en organisatieontwikkelaars met een sterke ‘can do mentaliteit’. We zijn resultaatgericht en focussen op wat er wél kan. Ieder van ons heeft bewezen organisaties met hun vraagstukken verder te kunnen helpen.

verder

wat

Richting geven door een nieuwe visie of strategie. Verandering van een problematische bedrijfscultuur realiseren door gedragsbeïnvloeding en versterking van leiderschap. Orde scheppen via een sturingsmodel of aanpassing van de organisatiestructuur. Innovatie stimuleren door het productief maken van diversiteit. Partijen bijeenbrengen in solide strategische allianties. Dát zijn voorbeelden van vraagstukken waarbij wij onze opdrachtgevers kunnen helpen met oplossen.

verder

hoe

Vraagstukken lijken wel op elkaar, maar zijn nooit hetzelfde. Worden nooit hetzelfde beleefd. Daarom verkopen we geen standaardmethoden en -oplossingen. De adviseurs van Van de Bunt werken intensief met mensen op alle niveaus in de organisatie samen en voegen blijvende inhoudelijke en veranderkundige expertise toe. We schuwen niet om samen met de opdrachtgever ‘de plek der moeite’ op te zoeken. We nemen het roer niet over, maar zorgen dat opdrachtgevers zelf al doende leren veranderen.

verder