De basis op orde bij een middelgrote zorginstelling: veranderen vanuit de geleefde werkelijkheid

 

De bestuurder van een zorginstelling voor ouderenzorg merkt dat het de organisatie niet lukt om verbeteringen te realiseren, terwijl dit door de steeds zwaardere zorgbehoefte van cliënten wel noodzakelijk is. Er is op de zorglocaties sprake van argwaan tegenover de centrale organisatie, de staf neemt taken van de lijn over en er wordt veel overlegd, maar weinig gerealiseerd.
 
Van de Bunt helpt de bestuurder om te doorgronden wat er aan de hand is: de onderlinge professionele relaties zijn aangetast omdat het te lang aan goed leiderschap heeft ontbroken. Hoewel duidelijk is dat het verbeteren van de situatie een langdurige inspanning vraagt, wil de bestuurder dit aangaan en vraagt Van de Bunt om een collectief en veeleisend leerproces voor de gehele lijn te faciliteren.
 
We begeleiden een serie interventies die de leidinggevenden helpt om weer in positie te komen en om elkaar in positie te houden. Om in gesprek te gaan over de onderstromen en de gedragspatronen die niet wenselijk zijn. Om voorbeeldgedrag te laten zien en in te gaan op houding en gedrag in het dagelijks werk en zo stap voor stap concrete verbeteringen te realiseren. De leidinggevenden moeten hiervoor zelf ander gedrag laten zien en dat lukt niet altijd. Zo’n 40% kiest zelf voor iets anders of wordt in deze periode vervangen. Bij de werving van nieuwe mensen wordt gebruik gemaakt van een profiel met de competenties die nodig zijn voor ontwikkelingsgericht leiderschap.
 
Van de Bunt begeleidt intervisiesessies waarbij de hele lijn samenkomt en open uitwisselt over wat er speelt op de zorglocaties. De leidinggevenden voelen zich door de bestuurder gezien en serieus genomen. Ze zien in wat er moet veranderen en worden daarbij door de organisatie nu ook gefaciliteerd.
 
Nu de lijn in positie is, gaan leidinggevenden met de medewerkers in gesprek over waar zij in het dagelijks werk tegenaan lopen en wat er van hen wordt verwacht met betrekking tot houding en gedrag. Veeleisende aandacht voor elkaar is onderdeel van het dagelijks werk geworden en daarmee is de basis gelegd voor een gezonde organisatiecultuur.
 
 
 

 

 

 

Meer informatie:

Bram Huijten

b.huijten@vandebunt.nl

06-11684194