Een veranderende Inspectie
 

Het inspectieonderdeel van een ministerie vroeg Van de Bunt Adviseurs om begeleiding bij een majeure organisatieverandering. Het ging erom dat het werk van de inspecteurs andere accenten zouden moeten krijgen. Bovendien was de organisatie zojuist ingericht op de nieuwe manier van werken. Hierdoor moesten alle medewerkers – inspecteurs en leidinggevenden – anders met elkaar gaan samenwerken.
 
Bij de eerste analyse van de organisatieomstandigheden zagen we elementen van verwaarlozing, die om aanpak vroegen. We besloten in overleg met de opdrachtgever dit laatste als eerste prioriteit aan te pakken en vandaaruit de verdere ontwikkeling van de organisatie te begeleiden.
 
Onze aanpak bij het gezond maken van organisaties was gericht op het in positie brengen van de leidinggevende in alle lagen in een organisatie. We begeleidden hen in het maken van werkelijkheidsanalyses en het samen met de medewerkers opnieuw normeren van de dagelijkse samenwerking. Dit gebeurde door in afdelingen en teams samen veranderplannen te maken.
 
Gezondmaking van een organisatie is niet van vandaag op morgen gerealiseerd en neemt soms jaren in beslag. Geleidelijk aan bleek echter ook, dat het ene inspectieonderdeel snellere en grotere stappen kon zetten dan het andere. We speelden hierop in door langzaam ook de begeleiding hierop aan te passen en het doel voorop te stellen van een andere werkwijze van de inspecteurs in de nieuwe organisatiestructuur.
 
De opdracht is een voorbeeld van een aanpak die meebeweegt met de stand van de ontwikkeling van een organisatie en onderdelen hiervan. Dit tekent ons als adviseurs, we zijn niet enkel van de uitgetekende weg, maar we houden rekening met de dynamiek van het moment.  
 
 

 

 

Meer informatie:

Maikki Huurdeman

m.huurdeman@vandebunt.nl

06-55151793

 

Math de Vaan

m.d.vaan@vandebunt.nl

06-50454087