Leiderschapsontwikkeling

 

Zonder goed leiderschap geen productieve organisatieontwikkeling. Een leider zoekt voortdurend afstemming met de buitenwereld en ontwikkelt in verbinding met de medewerkers visie en strategie. Een leider staat voor en gaat voor, motiveert, stelt heldere kaders en neemt heldere besluiten.
Maar leiderschap is niet enkel voorbehouden aan de organisatietop en het management. Persoonlijk leiderschap op alle niveaus bevorderen, zorgt voor betere prestaties en plezieriger werken.

 

Ook voor leiderschapsontwikkeling hebben we geen standaardprogramma’s op de plank liggen of bewegen we kritiekloos mee op hypes. Organisaties zijn immers nooit hetzelfde, mensen ook niet. Maatwerk leveren is daarom ook hier het vertrekpunt.

 

Onze leiderschapsprogramma’s sluiten aan op transformatiedoelstellingen van de opdrachtgever. We verankeren de programma’s in de organisatie via teamontwikkelingssessies of intervisiegroepen. We bouwen het groepsleren en -ontwikkelen modulair op. De praktijk van de deelnemers is het vertrekpunt voor de inhoud van het programma. Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling is het doel. Deze vorm van lerend ontwikkelen heeft effect, beklijft langdurig en maakt op eigen kracht verder ontwikkelen mogelijk.

 

We werken in de programma’s met actuele casuïstiek, waarmee later in de organisatie verder wordt gegaan. We zien de vraagstukken zelden als uitsluitend inhoudelijk en staan voor een geïntegreerde aanpak. Hierbij komt ook (het sturen op) houding en gedrag aan de orde, inclusief de bewustwording van het effect van de interventies die een leidinggevende doet.

Uit de leiderschapsprogramma’s ontstaan vaak ook individuele begeleidingsvragen. Hierbij richten we ons in het bijzonder op het persoonlijk leiderschap en het vergroten van de roleffectiviteit. Doel van deze individuele begeleidingstrajecten is dat hij of zij zich goed voelt in zijn rol en zich bewust is van eigen krachten, zwaktes, valkuilen en drijfveren. Zulk inzicht leidt tot een betere en gezondere band met zijn of haar werk en een flexibeler en slagvaardiger omgaan met eventuele problemen.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester van der Burg:

h.v.d.burg@vandebunt.nl

06-21243942