Strategieontwikkeling en allianties bouwen en onderhouden

 

Er kunnen vele redenen zijn om de strategie te veranderen. Vertrekpunt is echter altijd de vraag hoe  de doelen van een organisatie gerealiseerd kunnen worden. Kiezen is daarbij vaak een belangrijk onderdeel: wat zijn we wel en wat niet? Wat doen we wel en wat niet? En met welke partijen moeten we samenwerken om onze doelen te realiseren?

 

Van de Bunt helpt bij het maken van keuzes en bij het formuleren van een strategie. Een strategie die aansluit bij het krachtenveld waarin een organisatie actief is, die gebruik maakt van de kennis en kunde die binnen de organisatie aanwezig is en die richting geeft aan de besluitvorming op alle niveaus. Een strategie die duidelijk maakt wat er wanneer, op welke manier, door en met wie gedaan wordt om de doelen van de organisatie te realiseren zodat daadwerkelijk de stappen worden gezet die nodig zijn. Strategieontwikkeling is een veranderkundige interventie die uiteindelijk gaat over hoe met betrokkenheid en draagvlak voor de organisatie als geheel de juiste keuzes gemaakt worden. Rapporten zijn een mooi sluitstuk en niet het doel van strategieontwikkeling.

 

Organisaties realiseren bij de ontwikkeling en/of implementatie van hun strategie steeds vaker hun maatschappelijke- en bedrijfsdoelen door het aangaan van strategische allianties met andere organisaties. Dat kan een krachtige en effectieve werkwijze zijn. Maar…gaat dat niet leiden tot eindeloos gepraat, verlies van regie, gedoe over verdeling van inkomsten of verantwoordelijkheden, imagoschade en Gordiaanse organisatieknopen?

 

Onze ervaring is dat dat niet hoeft. Van de Bunt maakt werk van allianties en heeft inmiddels ruime ervaring met de onafhankelijke regie op dergelijke samenwerkingsverbanden.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers onder meer met:

  • alliantieverkenning, -vorming en -inrichting
  • onafhankelijk alliantiemanagement
  • concrete deliverables: haalbaarheidsstudies, businessplannen en communicatieplannen
  • ondersteuning bij lastige fasen, conflicten en stilstand
  • masterclass alliantiemanagement
  • coaching en training van alliantiemanagers
  • advies en management van alliantieportfolio

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maikki Huurdeman:

m.huurdeman@vandebunt.nl

06-55151793