Gerard Putman

Gerard Putman studeerde bedrijfskunde in Nijmegen en bestuurskunde in Rotterdam. Hij is een ervaren organisatieadviseur met een breed netwerk in de publieke sector. Binnen Van de Bunt richt Gerard zich op het thema governance. Dit kan variëren van het uitvoeren en begeleiden van (zelf)evaluaties van besturen, Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen tot het analyseren, beoordelen en (her)ontwerpen van governancestructuren. Vraagstukken op het gebied van strategische positionering, verzelfstandiging en sturing van overheidsorganisaties behoren ook tot zijn aandachtsgebied.

 

Gerard is in eerste instantie inhoudelijk gedreven, maar verliest de menselijke factor in organisaties en bestuurskamers zeker niet uit het oog. Hij brengt structuur aan, is enthousiast, pragmatisch en humorvol, formuleert scherp en kan goed schakelen tussen formeel en informeel. Opdrachtgevers waarderen Gerard om zijn openheid en persoonlijke aandacht, ook nadat opdrachten zijn afgerond. 

Drs. G.A.J. (Gerard) Putman – geassocieerd partner
g.putman@vandebunt.nl
06-41090011
LinkedIn