Het goede gesprek als het misgaat in de top

 

Een grote maatschappelijke dienstverlener komt in zwaar weer als een wissel in de raad van bestuur (RvB) verkeerd uitpakt. Wanneer de raad van toezicht (RvT) ingrijpt en de ondernemingsraad (OR) hiertegen in opstand komt, ontstaat verwarring bij het management. Wat is onze rol en hoe houden wij in deze turbulentie de dienstverlening op het kwalitatief hoge peil dat, ondanks al het gedoe, nog steeds staat? Het management besluit tot een dag onder elkaar om de situatie en hun eigen rol tegen het licht te houden. Dat gesprek wordt begeleid door een externe gespreksleider die beurtelings de vragen aanscherpt en de deelnemers aan het gesprek een spiegel voorhoudt: welke vragen gaan jullie helpen? Waar verliest het gesprek aan praktische betekenis?


Aan het einde van de bijeenkomst is het een stuk duidelijker geworden voor welke opgave het management staat. Die opgave is tegelijkertijd lastiger – hoe ontwikkel je begrip en acceptatie voor de verwarring? – en kleiner – sommige puzzelstukjes kan dit management niet leggen. Besloten wordt de komende negen maanden dit gesprek regelmatig te blijven voeren.

 

 

Meer informatie:

Henk Gossink

h.gossink@vandebunt.nl

06-55330717