Leergangen

Leergang Publieke Werken 

Van de Bunt Adviseurs heeft, in samenwerking met de KNAP Academie, deze leergang ontwikkeld voor publieke werkers die in de spits van het leven staan, het verschil willen maken in het publieke domein en daarvoor lessen willen leren die een professioneel leven lang meegaan. In de leergang worden de verschillende belevingswerelden met elkaar verbonden. Daarbij maken de deelnemers de slag van bedoeling naar doen en weer terug, van doen naar bedoeling. Meer informatie over de leergang vindt u hier!

Effectief (be)sturen als regiegemeente 

Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Even afgezien van de term, daar valt op af te dingen: het betekent dat gemeenten meer taken uitbesteden, waarbij ze zelf als opdrachtgever gaan functioneren en dus meer op afstand gaan sturen. Verder betekent het dat gemeenten steeds meer maatschappelijke vraagstukken anders oppakken. Gemeenten trekken het vraagstuk zelf niet meer (volledig) naar zich toe, maar treden in overleg met andere partijen om met hen tot een samenspel te komen waarin die vraagstukken hanteerbaar worden. Tegenwoordig valt dan vaak de term ‘opgavegericht’ werken. Kenmerk is dat de gemeente minder ‘hands on’ en meer bestuurlijk/strategisch gaat functioneren. Regie voeren vereist het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties. De leergang effectief (be)sturen als regiegemeente ondersteunt medewerkers die een regisserende taak krijgen of zouden kunnen krijgen binnen gemeenten die werken als regiegemeente. Meer informatie over de leergang vindt u hier.