Leergang Publieke Werken

Jij als publieke werker hebt je eerste strepen in het publieke domein verdiend en je wil jezelf verder ontwikkelen. Daarbij ben je soms op zoek naar de goede professionele en persoonlijke focus. Omdat je in de spits van je leven staat, komt er veel op je af. Zowel in je werk als in je privésfeer. Nu je de talentfase voorbij bent, sta je voor nieuwe verantwoordelijkheden. Hoe ga je daar mee om en hoe blijf je daarbij dicht bij jezelf? Omdat je het gevoel hebt dat je je potenties nog niet volledig benut hebt, zoek je naar nieuwe mogelijkheden en de juiste wijze om balans te vinden en je professionele, persoonlijke en publieke kernwaarden met elkaar te verbinden.

Wij hebben de leergang Publieke Werken ontwikkeld voor publieke werkers als jij, die in de spits van het leven staan, het verschil willen maken in het publieke domein en daarvoor lessen willen leren die een professioneel leven lang meegaan. In de leergang worden jouw verschillende belevingswerelden met elkaar verbonden. Daarbij maak je de slag van bedoeling naar doen en weer terug, van doen naar bedoeling.

De leergang biedt je handvatten en relevante reflecties. Tussendoor breng je de inzichten op je werk in praktijk, waar je vervolgens in de intervisiemomenten op reflecteert. Op deze wijze leer je niet alleen van jezelf, maar ook van je mede-deelnemers. We onderzoeken je gedragspatronen en werken zo aan het versterken van goede en gezonde gewoonten. Daarbij word je je bewust van minder goede of ongezonde gewoonten én hoe je deze verandert. Voor dit alles werk je gedurende de leergang aan verschillende voor de publieke professional relevante kernvaardigheden.

Hoe leer ik in de leergang?

De leergang is opgedeeld in vijf modules en een bootcamp waarin je aan een maatschappelijke opgave werkt. Tussendoor reflecteer je in je intervisiegroep. Op deze wijze werk je in de leergang op verschillende manieren aan je ontwikkeling:

  • Je versterkt je reflectief vermogen: we werken samen aan het verbeteren van de slag van ervaren naar leren. Je leert hoe je gebeurtenissen duidt, hoe je deze duiding kunt oprekken en hoe je leren van situaties kunt versnellen en verdiepen.
  • Je leert oefenen: je vergroot de precisie waarmee je iets nieuws uitprobeert en de (liefdevolle) scherpte waarmee jij naar die poging kijkt. Je bekwaamt je in de kracht van herhaling en bewuste routines.
  • Je maakt je de klassieken eigen: tijdens de leergang verdiepen wij ons in oude en nieuwe bronnen, allemaal klassiekers (in totaal zo’n 60 pagina’s per bijeenkomst). Niet om later citaten te kunnen strooien, maar om echt te begrijpen wat die bronnen betekenen voor de traditie waarin jij als publieke professional staat. Je ontvangt hiervoor een syllabus met de te lezen stukken.
  • Je ontwikkelt je eigen verhaal: al werkend kom je tot je eigen verdiepend en verhelderend verhaal over jouw betekenis voor de publieke zaak.

Past de leergang bij mij?

Ben jij geïnteresseerd en heb je het gevoel dat de leergang aansluit bij jouw behoeften? Wij denken dat jij past bij de leergang Publieke werken als:

  • je minimaal vijf jaar werkervaring hebt in/ voor de publieke zaak;
  • je in staat bent om de vereiste tijd vrij te maken;
  • je bereid en in staat bent te reflecteren op je eigen professionaliteit;
  • je leidinggevende meewerkt aan jouw deelname.