Leiderschapsateliers voor de Bestuursraad

 

De bestuursraad van een van de ministeries – het hoogste ambtelijke leidinggevende platform in de organisatie – vraagt Van de Bunt Adviseurs hem te ondersteunen en te begeleiden bij het zoeken naar antwoorden op de vraag: hoe kan de bestuursraad op een krachtige, effectieve en inclusieve wijze leiding en sturing geven aan het ministerie, opdat de veranderopgave vorm krijgt en zaken worden gerealiseerd? In een periode van twee jaar is daartoe een reeks leiderschapsateliers georganiseerd, waarin de bestuursraad met deze vraag aan het werk is gegaan.


Uitgangspunt van de aanpak is het met behulp van korte, intensieve interventies – aan de hand van concrete praktijksituaties – werken aan het vergroten van de slagvaardigheid en de effectiviteit van de bestuursraad. De centrale vraag die daarbij steeds wordt gesteld: hoe krijgen wij dingen voor elkaar?


Daarbij staat het realiseren van de veranderopgave waarvoor het ministerie zich gesteld ziet centraal. Vragen die daarbij horen zijn: hoe geven we vorm aan de veranderopgave van de organisatie en hoe kunnen we dat vóór ons laten werken? Dat betekent onder andere het integreren van de bestuurlijke ontwikkelagenda van de raad in het primaire proces van het ministerie. De focus ligt steeds op het geven van richting aan en het sturen van dat proces. De vraag die daarbij ook is beantwoord, luidt: hoe doen we dat op een zodanige wijze dat we er energie van krijgen en het ons plezier in het gezamenlijk functioneren als bestuursraad vergroot?


Het accent in de aanpak van het begeleidingstraject ligt op het boeken van zichtbare successen, het creëren van ‘impact in het hier en nu’ en het vergroten van de slagvaardigheid van de organisatie op langere termijn. De gangbare hiërarchie is voor dit traject doorbroken: de bestuursraad geeft hier in gezamenlijkheid leiding aan. Resultaat van het ontwikkeltraject is dat de bestuursraad – meer dan voorheen – daadwerkelijk dingen voor elkaar krijgt en dat dit met meer plezier en energie gepaard gaat.

 

 

Meer informatie:

Ber Damen

b.damen@vandebunt.nl
06-15014754