Bio Base Europe

 

We zitten midden in de transitie van een economie die gebaseerd is op fossiele grondstoffen naar een duurzame economie waarin hergebruik en bio-gebaseerde producten een belangrijke rol zullen spelen. Nederland en Vlaanderen zijn in 2009 ‘Bio Base Europe’ begonnen: een open innovatie en opleidingscentrum voor de biogebaseerde economie.

 

Het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen focust zich op het oplossen van het industrie-brede tekort aan geschoolde procesoperators en onderhoudspecialisten. Het biedt algemene en specifieke opleidingen voor chemische- en biogebaseerde processen. Algemene opleidingen zijn complementair aan het bestaande technisch onderwijs. Bedrijfsspecifieke trainingsprogramma’s zorgen ervoor dat medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze chemische- en biobased processen kunnen uitvoeren.

 

De Bio Base Europe Pilot Plant in Gent is er om de kritische kloof te dichten tussen wetenschappelijke haalbaarheid en de industriële toepassing van nieuwe biogebaseerde processen. Het geeft inzicht in de werkelijke operationele kosten en specifieke sterktes en zwaktes van nieuwe bioprocessen vóórdat kostbare, grootschalige schaal investeringen worden gedaan.

Van de Bunt was intensief betrokken bij het ontwikkelen van het concept, de marktpotentie en de feasibility van zowel het Training Center als de Pilot Plant. Tesamen met Vlaamse en Nederlandse partijen ontwikkelde van de Bunt de organisatorische en bestuurlijke opzet van Bio Base Europe.

 

Gedurende een periode van drie jaar was Mark van Waes operationeel directeur van het Bio Base Europe Training Center. Dat directieschap is nu overgedragen aan de industrie in de kanaalzone Gent Terneuzen. 

 

 

Meer informatie:

Mark van Waes

m.v.waes@vandebunt.nl

06-53941818