Vraagstukken zijn nooit hetzelfde

Als we voor u aan de slag gaan, gaan we niet op uw stoel zitten. Ons werk is een aanvulling op wat u zelf weet en kunt. Wij brengen het vraagstuk inhoudelijk scherp in kaart. We zoeken daarbij naar belangen en krachten, naar de potentie van diversiteit en verbindingen, naar ingesleten patronen en naar het bijzondere. We laten nieuwe invalshoeken en perspectieven zien. We organiseren interactie en dialoog. We forceren niet, maar confronteren wel. Gaandeweg zoeken we naar het juiste evenwicht tussen tijd nemen en tempo maken. We dagen uit om de energie op de toekomst te richten. En we hebben oog voor het rationele, maar ook het emotionele.

En, we zijn erg goed in het onszelf overbodig maken. Ons doel is niet om zo lang mogelijk zo veel mogelijk adviseurs in te zetten. We richten ons op het vergroten van de verandercapaciteit van uw organisatie. We zorgen ervoor dat de effecten van wat we samen doen beklijven.

Hieronder een aantal voorbeelden van uitgevoerde opdrachten.