De organisatiecultuur van een afvalverzamelaar 

 

Een organisatie gericht op afvalbeheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een organisatie met de opgave zich te transformeren in verband met de veranderende wereld; de circulaire economie. Een veel efficiëntere, wendbaardere en samenwerkingsgerichte organisatie dan nu het geval is. Een organisatiecultuur die hierin eerder belemmerend dan helpend werkt. Vandaar de vraag aan Van de Bunt Adviseurs: help ons beweging te krijgen in deze cultuur van individuele kwaliteiten en operationele oplossingskracht, maar ook van hokjesdenken, risicomijdend en complicerend gedrag. Bij nader onderzoek werd duidelijk dat dit een vraag is die gaat over een andere mindset richting de toekomst en daarmee over (persoonlijk) leiderschap en over houding en gedrag. Een vraag die (daarmee) een doordachte en procesmatige benadering nodig had.

 

In samenspraak met de directeur en een compacte regiegroep is gekozen voor een serie interventies, waarbij de kern is: als na de eerste stap blijkt dat er iets anders nodig is, dan doen we dat. De werkelijkheid is leidend.

 

Alle interventies zijn erop gericht om de sleutelfiguren (leidinggevende en coördinerende functies) in positie te brengen, hen te helpen in het leren en in het voorbeeld zijn voor anderen. Denk hierbij aan:

  • Groepsbijeenkomsten gericht op het verbinden van mensen in de organisatie en op het productief maken van de onderlinge dynamiek. Van inhoud en strategie tot aan waarden en normen
  • Compacte action learning groepen gericht op het doen van werkelijkheidsanalyses in de eigen afdelingen, het formuleren van ontwikkelopgaven en het ‘anders werken’ aan afdelingsoverstijgende doorbraakprojecten of bijvoorbeeld aan houding en gedrag
  • Maatwerkbegeleiding voor leidinggevenden of kleine groepen met een specifieke ontwikkelopgave
  • Met de regiegroep reflecteren we steeds op wat er gebeurt, kijken we naar de effecten en sturen we waar nodig bij.

De benadering werkt daarmee vanuit een kleine groep naar de hele organisatie en is getrapt in de tijd. Bovendien is er aandacht voor waar de organisatie op dat moment staat in zijn ontwikkeling. Een proces waarvan de betrokkenen in de organisatie zelf zeggen: “dit proces levert vaak ongemak of verwarring, maar na een tijdje zie ik wel degelijk de verandering, in denken, in samenwerken, in gedrag. Subtiel, maar gestaag.”

 

Dit is dan ook het resultaat van dit veranderingsproces. Subtiel, maar gestaag. En dit is dan ook nooit af. Alleen kunnen ze steeds meer zelf en is Van de Bunt steeds minder nodig. Want als het vermogen om (collectief) te leren is aangeboord en verankerd is, daar de basis voor elke toekomst.

 

 

 

Meer informatie:

Hester van der Burg

h.v.d.burg@vandebunt.nl

06-21243942