Lokale bestuurders aan zet

 

Het kabinet Rutte II heeft bij de vorming van het kabinet grote plannen met het sociale domein. Deze worden voortvarend opgepakt. Met ingang van 1 januari 2015 is de grootste decentralisatie in de geschiedenis van het lokaal bestuur een feit. Met deze grote verschuiving is de praktijk echter nog niet veranderd. Welke rol hebben lokale bestuurders bij het vormgeven van deze  grote nieuwe verantwoordelijkheid? Hoe draagt een wethouder bij aan principes van nabijheid en aansluiten op de leefwereld van de bewoners? Hoe ga je als bestuurder om met de financiële risico’s zonder de boel dicht te timmeren? Kun je nog spreken van lokale invulling wanneer de inkoop door grote regio’s wordt gedaan? Hoe geef je bij deze complexe opgave vorm aan democratische legitimatie?

 

Van de Bunt Adviseurs en SIOO geven 2½ jaar lang vorm aan een rijk geschakeerd traject om wethouders te ondersteunen bij de letterlijk ongekende opgaven van de drie decentralisaties. Dit varieert van het verzorgen van korte trajecten om te werken aan het ontwikkelen van een bestuurlijke visie op het sociaal domein, masterclasses rond adequaat opdrachtgeverschap, regionaal samenwerken en lokale democratie, intervisietrajecten en kijkjes in de keuken. Honderden wethouders uit het hele land nemen deel, de vrije ruimte om te reflecteren wordt hoog gewaardeerd.

 

Een belangrijke succesfactor in het programma blijkt de voortdurende vertaling van actuele ontwikkelingen naar bestuurlijke vraagstukken, ‘voor op de golf’ blijven in het formuleren van vragen en opgaven. De vraag was steeds: wat gaat de lokale bestuurders helpen om hun rol effectief in te vullen?

 

In het werken met de wethouders blijkt de combinatie van doorleefde kennis van het lokaal bestuur en beproefde veranderkundige inzichten te helpen bij vorm geven van het goede gesprek. Thema’s die al langer rondzingen op de burelen van Van de Bunt als “hoe voer ik regie? hoe ga ik om met complexiteit? welke sturingsprincipes werken hier?” helpen de bestuurders hun urgente vragen in een weidser perspectief te plaatsen.

 

De Wethoudersvereniging publiceerde ‘De transformatie van de wethouder, hoe lokaal bestuur het sociaal domein verandert’. In deze publicatie, geschreven door Henk Gossink, worden lessen getrokken uit twee jaar begeleiden van wethouders in de drie decentralisaties. Van de Bunt Adviseurs heeft samen met SIOO de programmaleiding van dit traject met masterclasses, visietrajecten en consultatie verzorgd. Een exemplaar van de publicatie is te bestellen via Henk Gossink.

 

 

 

Meer informatie:

Henk Gossink

h.gossink@vandebunt.nl

06-55330717