Een aantoonbaar efficiënter Stadsbedrijf

 

Voor het Stadsbedrijf van een middelgrote gemeente heeft Van de Bunt Adviseurs een organisatie- en ontwikkelplan opgesteld dat bestond uit een analyse van de oorzaken voor het niet marktconform presteren, een toekomstvisie voor een aantoonbaar efficiënt en kwalitatief hoogwaardig Stadsbedrijf en een ontwikkelplan voor de totstandkoming daarvan.

 

Uit de analyse bleek dat het Stadsbedrijf te maken had met een groot en groeiend welzijnsprobleem, kaders voor de uitvoering ontbraken (of waren ontkoppeld van de werkpraktijk) en er was veel onvrede onder en wantrouwen tussen de medewerkers.

 

Na bekrachtiging van het organisatie- en ontwikkelplan door het College van B&W heeft Van de Bunt Adviseurs de opdracht gekregen om het ontwikkelprogramma in de praktijk te brengen.

 

Binnen het ontwikkelprogramma heeft Van de Bunt Adviseurs ondersteuning geboden bij het realiseren van een nieuwe organisatiestructuur, het vastleggen van nieuwe werkprocessen, het optuigen van een vitaliteitsprogramma, het aanbieden van een uitgebreid opleidingsprogramma en de begeleiding bij het verbeteren van de onderlinge verhoudingen.

 

 

 

Meer informatie:

Henk Fikkers

h.fikkers@vandebunt.nl

06-53562218

 

Niels Büller

n.buller@vandebunt.nl

06-42091599