De veranderaar die zichzelf is gebleven

 

Van de Bunt Adviseurs is een middelgroot organisatieadviesbureau. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen al sinds 1933 (semi-)publieke en private organisaties met onze expertise. Wat ons bindt is de gedrevenheid om vanuit een onafhankelijke positie en met een brede blik te werken aan complexe en taaie inhoudelijke organisatievraagstukken. We hebben een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen, werken vanuit de werkelijkheid en kijken met een open blik naar nieuwe ontwikkelingen.

 

Van de Bunt Adviseurs is na vijfentachtig jaar vanzelfsprekend een ander bureau dan bij de oprichting, maar ons DNA is duidelijk te herkennen. Zo streven wij er nooit naar om zoveel mogelijk adviseurs bij een opdrachtgever in te zetten en zo lang mogelijk te blijven. Altijd gaat het om een tijdelijke inbreng van compacte adviesteams. De betrokkenheid van de adviseurs ligt in het vergroten van de zelfredzaamheid en de verandercapaciteit van organisaties.

 

Ieder van ons heeft een eigen accent in specialisme, aanpak en stijl van werken. Met deze diversiteit aan specialismen en persoonlijkheden is een ieder van ons sterk in het vormgeven van oplossingen voor inhoudelijke vraagstukken, in het begeleiden van veranderprocessen en in het coachend en lerend verder brengen van mensen en hun organisatie.

Qua werkstijl en temperament zijn we denkers en doeners. Onze belangstelling voor de wetenschap en verbindingen daarmee zorgen voor een continue interactie tussen praktijk en theorie. De onafhankelijkheid en zelfstandigheid van onze adviseurs gaan gepaard met betrokkenheid op elkaar, op onze opdrachtgevers en op het adviesvak. De collectiviteit van ons bureau krijgt vorm door het gezamenlijk werken aan professionalisering van ons werk, door het werken in situationeel samengestelde adviesteams en via interne kenniskringen, opleidingen, projectaudits, intervisie en coaching.

 

De nadruk die wij leggen op professionalisering leidde tot betrokkenheid bij de oprichting van de Orde voor organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA). Versterking van het kantoor gaat zo gepaard met versterking van de beroepsgroep en de organisatiekunde als geheel. Het een hoort bij het ander.

 

Wij werken continu aan kennis- en ervaringsoverdracht aan toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden. Tevens werken wij aan de bevordering van kennis- en ervaringsuitwisseling tussen hen. Dat doen we vanuit de KNAP Academie en vanuit de Van de Bunt Academie. KNAP Academie is een samenwerkingsverband van vrij gevestigden met hart voor de publieke zaak. Op basis van ruime ervaring ontwikkelen de pioniers van de KNAP Academie vernieuwende ontwikkeltrajecten en opleidingen. Onze veranderkundige leergangen bieden wij aan via Van de Bunt Academie. Opleidingen met een open inschrijving zijn vrijgesteld van btw.

 

Wij conformeren ons aan de voorwaarden en de gedragscode van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA). Omdat wij uw privacy belangrijk vinden hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Deze vindt u hier. We werken met een beproefd kwaliteitsmanagementsysteem. Sinds 1995 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd.

 

 

 

 

 

 

Van de Bunt adviseurs sinds 1933, een veranderaar die zichzelf bleef

Een boek over de geschiedenis van Van de Bunt tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het organisatieadviesvak, de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving in het algemeen en het openbaar bestuur en het bedrijfsleven in het bijzonder.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op: +31 (0) 20 – 642 1134 of info@vandebunt.nl