Privacyverklaring Van de Bunt Adviseurs

 

Het onderstaande biedt inzicht in het privacybeleid van Van de Bunt Adviseurs.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens indien:

  • het nodig is binnen de uitvoering van een opdracht. Indien noodzakelijk in de uitvoering van een opdracht is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van derden ontvangen. Daarbij verstrekken wij zelf nooit, zonder toestemming, persoonsgegevens aan derden;
  • wij toestemming hebben gekregen om de persoonsgegevens te verwerken;
  • de persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt zodat wij informatie vanuit ons kantoor kunnen toesturen. 

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij

De gegevens die wij verzamelen zijn naam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kan het binnen de context van een opdracht nodig zijn om te beschikken over andere persoonsgebonden informatie. Dit geschiedt in afstemming met de opdrachtgever.

 

Van de Bunt Adviseurs verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens aangaande gezondheid, strafrechtelijk verleden of godsdienst).

 

 

Bewaartermijn en intrekken toestemming

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht.

 

U heeft geen (wettelijke) plicht om persoonsgegevens met ons te delen. Wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, heeft u vanzelfsprekend altijd het recht om deze toestemming in te trekken. De verwerking van de persoonsgegevens wordt dan gestopt. 

 

 

Inzien of beperken persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of een bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

 

 

Vragen, klachten of opmerkingen

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via 020 – 64 21 134 of secretariaat@vandebunt.nl

 

Deze versie dateert van mei 2018. De meest actuele versie van onze privacyverklaring vindt u op deze website.