Publicaties 

 

Zeven gouden regels voor gemeentelijke samenwerking

‘Gemeentelijke samenwerking is hot. Logisch: op die manier kun je met behoud van de eigen identiteit zaken oppakken die anders een maatje te groot of te duur zijn. Toch staat gemeentelijke samenwerking al enige tijd in een kwaad daglicht en ook dat is logisch.

Het is namelijk een lastig proces, omdat er sprake is van vele partijen met verschillende belangen die moeten opereren in een complex krachtenveld met bestuurlijke en politieke haken en ogen.’ Jan den Hollander schreef, in samenwerking met de KNAP Academie, de publicatie: ‘Zeven gouden regels voor gemeentelijke samenwerking’. Lees de publicatie hier

 

 

 

Toekomstscenario’s voor de journalistiek 

In opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek hebben wij, in interactie met de sector, toekomstscenario’s voor de journalistiek ontwikkeld. De studie presenteert vier verschillende, plausibele scenario’s voor de toekomst van de Nederlandse journalistiek in 2025. Doel van de scenariostudie is actoren binnen en buiten de branche verder aan het denken te zetten over de toekomst van de journalistiek en hun eigen positie daarin, en een instrument aan te reiken om zich actief voor te bereiden op die toekomst. De studie beoogt ook inzichten aan te leveren voor een publiek debat over het belang van de journalistiek voor de samenleving. Het rapport vindt u hier, achtergrondinformatie vindt u op deze website

 

 

 

Ondersteuning college van burgemeester en wethouders

Wij zien dat colleges van burgemeester en wethouders er steeds vaker voor kiezen om zich in hun bestuurlijke ontwikkeling te laten ondersteunen. Waar deze bijstand soms ad hoc is, herkennen wij in de verschillende vragen en wensen van gemeenten de behoefte aan systematische ondersteuning. Om tegemoet te komen aan de behoefte binnen gemeenten bieden wij een palet van mogelijke ondersteuning, dat aansluit bij de hoge eisen van de komende periode. Daarbij bieden wij een vaste sparringpartner die het college van burgemeester en wethouders op de (door het college bepaalde) gewenste momenten begeleidt. Deze verbinding geeft enerzijds flexibiliteit en anderzijds een betrokken partner die de bestuurlijke organisatie en haar context kent. In deze brochure laten we zien hoe deze systematische ondersteuning eruit kan zien.