Publicaties 

 

Tot hier en nu verder – midterm (P)review Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Onder leiding van Martin van Rijn, als onafhankelijk voorzitter, is een terugblik op de afgelopen tien jaar en een vooruitblik naar de komende tien jaar vormgegeven. De midterm review is de eerste grootschalige evaluatie van grootste stedelijke vernieuwingsoperatie in Nederland. De titel – Tot hier en nu verder – geeft de belangrijkste conclusie weer. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) heeft de afgelopen tien jaar mooie resultaten geboekt, en tegelijk is er veel werk te verzetten om de kansen voor inwoners van Rotterdam Zuid verder gelijk te trekken met de rest van het land.

Het rapport leest u hier

 

 

 

Team lokaal bestuur

Vanuit KNAP Academie, gespecialiseerd in professionele en persoonlijke ontwikkeling, en Van de Bunt Adviseurs, ervaren in sturingsvraagstukken, bieden wij met team lokaal bestuur een gezelschap van begeleiders die lokaal bestuur van binnen en van buiten kennen. We hebben verstand van hoe je een bestuurlijk team laat functioneren, begrijpen de dynamiek in gemeenten, kunnen verschillen bespreekbaar maken en laten werken.Ons aanbod in 5 punten:

  1. Versterken van de basis van het college als team door begeleiding van gesprekken en bijeenkomsten.
  2. Verruimen van het repertoire van het college door kernvaardigheden te trainen.
  3. Vergroten van het richtingsgevoel door samen een visie op de opgaven van het bestuur te ontwikkelen.
  4. Verbeteren van samenwerking met cruciale partners door beelden bespreekbaar te maken, onderliggende behoeften in de samenwerking te verhelderen en systematisch te werken aan betrouwbaarheid.
  5. Verdiepen van politiek-bestuurlijk leiderschap door individuele coaching

In deze brochure leest u meer. 

 

 

 

Inspireren met waarden

Hoe verbind je als leider je vermogen te inspireren met je rol ruimte te maken voor waarden in je organisatie? Die vraag wordt in bijdragen van Tom Kok, Henk Gossink en Jan Willem Boissevain van drie kanten belicht. Tom stelt inspiratie centraal in het leiderschap. Hij stelt in een bevlogen verhaal: ‘Een manager is ook een manager als hij niet inspireert. Een leider is geen leider als hij niet inspireert.’ Henk stelt leiders voor de opgave om ruimte te maken voor waarden in het werk. Dat betekent ook dat je stuurt op spanning tussen de dagelijkse eisen van de organisatie en de waarden waar jezelf en je medewerkers voor staan. Jan Willem geeft integriteit in de praktijk handen en voeten. Zijn stelling, een beetje integer bestaat wel.

Inspireren met waarden is ontwikkeld in het kader van de leergang Meesterleiders. De drie auteurs hebben de afgelopen periode een negental modules rond leiderschap in een publieke context vormgegeven en deze in een leiderschapstraject gebundeld. Het boek is in gedrukte vorm niet meer verkrijgbaar, maar als pdf nog ruim voorradig bij het secretariaat van Van de Bunt Adviseurs.
Tom Kok, Henk Gossink, Jan Willem Boissevain

 

 

 

 

Toekomstscenario’s voor de journalistiek 

In opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek hebben wij, in interactie met de sector, nieuwe toekomstscenario’s voor de journalistiek in 2035 ontwikkeld. We presenteren vier verschillende plausibele, consistente en radicale beelden van Nederland in 2035 en de potentiële rol en positie van de journalistiek daarbinnen. Met behulp van deze scenario’s gaan we in op de vraag: ‘Wat betekent het voor de journalistiek als Nederland er in 2035 zo uitziet?’ De scenario’s en meer informatie leest u hier

 

Eerder publiceerde we in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de toekomstscenario’s voor 2025. Dat rapport leest u hier.

 

 

 

Machiavelli op de werkvloer  

Op 1 december is Machiavelli op de werkvloer verschenen, geschreven door Math de Vaan.  Machiavelli op de werkvloer gaat over het politieke spel van belangen, macht en invloed achter de schermen. Dat spel is net zo gewoon als een praatje op de gang en toch meer dan dat. Het vereist een scherpe blik op belangen- en krachtenvelden. Bovendien vergt het strategische en tactische handelingsbekwaamheid en communicatief vaardig opereren.
 
Math laat de lezer met een politieke bril naar de organisatie
kijken. Hij maakt duidelijk dat politiek acteren van grote invloed is op het
persoonlijk welbevinden van managers en op het reilen en zeilen van
organisaties. Meer informatie over het boek vindt u hier

 

 

 

De wereld in gemeenten

Van de Bunt heeft, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gewerkt aan het project Divers & Inclusief. De belangrijkste bevindingen uit het project zijn vastgelegd in het essay ‘De wereld in gemeenten: lokaal bestuur aan zet’. Het filmpje hieronder geeft een introductie van het essay. Het volledige essay leest u hier.

 

 

 

 

Verruil bezuinigen voor werken met een marktpartner

Veel gemeenten worstelen met het in balans houden van de kwaliteit en kosten van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Momenteel kiezen gemeenten doorgaans voor welbekende opties om de kosten te beheersen: uitbesteden van losse werkzaamheden, volledig outsourcen of reorganiseren. Alle drie deze opties hebben zo hun nadelen en risico’s.

 

Het kan beter. Door vanuit een organisatieontwikkel- en inkoopperspectief te kijken naar de uitdagingen, ontstaat een vierde optie. Namelijk het contracteren van een Marktpartner. In deze variant zoeken gemeenten een partner die naast het uitvoeren van kwalitatief werk ook in staat is om de rol van de expert of ‘bekwame andere’ op zich te nemen. De marktpartner draagt zo bij aan het realiseren van de ontwikkeldoelen van de beheerorganisatie. En aan het duurzaam in balans houden van de kosten en kwaliteit van beheer en onderhoud binnen de openbare ruimte en afvalinzameling. 

 

Van de Bunt schreef mee aan dit artikel over de inzet van een marktpartner.

 

 

 

Zeven gouden regels voor gemeentelijke samenwerking

‘Gemeentelijke samenwerking is hot. Logisch: op die manier kun je met behoud van de eigen identiteit zaken oppakken die anders een maatje te groot of te duur zijn. Toch staat gemeentelijke samenwerking al enige tijd in een kwaad daglicht en ook dat is logisch.

 

Het is namelijk een lastig proces, omdat er sprake is van vele partijen met verschillende belangen die moeten opereren in een complex krachtenveld met bestuurlijke en politieke haken en ogen.’ Jan den Hollander schreef, in samenwerking met de KNAP Academie, de publicatie: ‘Zeven gouden regels voor gemeentelijke samenwerking’. Lees de publicatie hier