Joost de Weichs de Wenne

Joost de Weichs de Wenne heeft zich bewezen als een pragmatisch bestuurder, adviseur en manager in organisaties die in transitie zijn. Hij opereert gemakkelijk in een verscheidenheid aan omgevingen en weet hoe je organisaties commerciëler kan maken en er financieel bovenop kan krijgen. Hij is in staat organisaties te ontwikkelen door zijn kennis en kunde over te dragen. Is een teamplayer die, als de situatie daarom vraagt, het voortouw neemt. Heeft in het verleden veeleisende interimmanagementopdrachten vervuld, ook in posities waarin hij weerstand ontmoette. Zijn interimopdrachten waren succesvol. Steeds bereikte hij zijn doelen. Daar is hij ook op aanspreekbaar. Ondernemend en onverstoorbaar. Legt vanuit overzicht de juiste verbindingen tussen partijen en mensen. Kan goed structuur aanbrengen.

 

Joost weet zich te verbinden aan mensen en organisaties. Er moet voor hem wel iets te veranderen zijn. Het gaat hem niet alleen om totaal herontwerpen. Maar ook om het enthousiasmeren, de Schwung ergens inbrengen. Voelt zich op de werkvloer net zo goed thuis als hogerop. Plezierig mens, toegankelijk, valt overal in goede aarde.

 

Heeft geen affiniteit met saneringsoperaties. Wil bouwen, of op zijn minst oplossingen vinden voor tijdelijke problemen waar organisaties mee worstelen. Zoals onhelderheid over de ingezette koers of effecten van verwaarlozing in het verleden.

 

drs. J.F.R. (Joost) de Weichs de Wenne - geassocieerd partner
j.de.weichs@vandebunt.nl
06-20306148
LinkedIn