Jan den Hollander

Jan den Hollander weet alles van sturing en beïnvloeding: planning en control bv, maar dan echt. Verzelfstandiging van organisaties: sturen op afstand als vorm van anders sturen. Regie als je met veel partijen te maken hebt, waar je vaak weinig over te zeggen hebt en waarmee je toch iets wilt bereiken. Voert veel opdrachten uit bij gemeenten, departementen, in het onderwijs van VMBO tot en met Universiteiten. Eist kwaliteit, van zichzelf en van anderen.

Jan studeerde zowel (technische) natuurkunde als bedrijfskunde. Hij denkt systemisch: gedrag beziet hij altijd in de context. Die bepaalt ons en als we die begrijpen doen we ook nog mee. Als mensen niet het gewenste gedrag vertonen maakt hun omgeving dat ongewenste gedrag kennelijk lonend. Jan confronteert opdrachtgevers daar ook mee. Vanuit zijn analyses van wat de ‘systeemdruk’ is, beoordeelt hij welke manier van besturen wel en niet kansrijk is. Vindt dat ‘besturen’ ruimte moet geven en energie moet losmaken.  Sturen is bijsturen wat vanzelf al loopt.

Jan heeft een enorme ervaring in zowel het adviseren als het werken met groepen. Hij observeert goed en ziet snel wat er speelt. Publiceert regelmatig. Dringt snel tot de kern door en verwoordt zijn bevindingen in een nuchtere stijl, voor iedereen te volgen.

Een greep uit de expertise en opdrachten van Jan:

ir. drs. J. (Jan) den Hollander - geassocieerd partner
HO@vandebunt.nl
06-55834792