Henk Fikkers

Henk Fikkers is afgestudeerd Werktuigbouwkundige (HTS Groningen) en Bedrijfskundige (TU Eindhoven). Sinds 1984 werkzaam als organisatieadviseur en vanaf 1993 partner/firmant bij Van de Bunt Adviseurs. Hij helpt bedrijven en overheidsorganisaties met vragen op het gebied van sturing, organisatie, management en cultuur, procesverbetering en resultaatgericht werken. Zijn werkterreinen zijn met name logistiek en productie, fysieke dienstverlening, technische en onderhoudsdiensten en het MBO-onderwijs.

 

Henk Fikkers  belichaamt de ‘can do’-mentaliteit van Van de Bunt. Hij is in staat om bij leidinggevenden op de werkvloer echt andere manieren van werken ingang te doen vinden. Hij heeft als zoon van een scheepsbouwer veel met vakmensen. Vindt vakmanschap ook voor zichzelf belangrijk.

 

Henk Fikkers is een pragmaticus, maar op de goede manier: hij is een logische doordenker, wars van halfslachtigheid. Zit altijd dicht op de plek waar het werk gedaan wordt, kijkt vanuit die processen naar het management en vanuit het management naar de inrichting van de organisatie en de wijze waarop de sturing plaats vindt. Zet zich met tomeloze energie voor zijn opdrachtgevers in, en maakt ook bij anderen energie los. Neemt geen genoegen met passiviteit. Waar hij verschijnt, gaan dingen gebeuren.

 

Henk Fikkers is sterk in stevige, langer lopende trajecten waarbij doorzettingsvermogen vereist wordt en in teamverband gewerkt wordt. Hij onderhoudt jarenlange relaties met zijn opdrachtgevers. Maar ook het coachen van mensen vindt hij tot zijn persoonlijke missie behoren. Hij weet mensen, ook die in een crisissituatie verkeren, zelfvertrouwen (terug) te geven en hun leren in te zien dat ze “beter” kunnen dan ze zelf denken. 

ir. H.J. (Henk) Fikkers - geassocieerd partner
h.fikkers@vandebunt.nl
06-53562218