Henk Gossink

Henk Gossink, bestuurskundige, is huisadviseur van bestuurlijk Nederland, met name de toppen van gemeenteorganisaties en Colleges van B&W. Hij verrijkt organisaties met zijn inzichten, maar helpt ze vooral ook van anderen te leren. Want daar is hij erg van: vergroting van het lerend vermogen. Actief in leergangen voor wethouders, ook veelgevraagd als coach, spreker en dagvoorzitter. Analytisch scherp. Zowel inhoudelijk als procesmatig onderlegd.

 

Henk beschikt over een groot arsenaal van methoden en technieken en is creatief in het opzetten van leertrajecten die afwijken van het geijkte. Ontwikkelde, in een samenwerking tussen Van de Bunt en het SIOO, een leergang voor wethouders van gemeenten in een tijd van bestuurlijke decentralisatie.

 

Schrijft regelmatig. Heeft een fundamentele belangstelling voor wat de kern is van het publieke domein op lokaal niveau.

 

Een greep uit de expertise en opdrachten van Henk:

drs. H. (Henk) Gossink - professional partner
h.gossink@vandebunt.nl
06-55330717
LinkedIn