Ila Kasem

Ila Kasem studeerde bedrijfskunde in Rotterdam. Hij is een ervaren strategy consultant die beschikt over een breed netwerk onder leiders en bestuurders. Als adviseur krijgt hij van topbeslissers het vertrouwen dat nodig is om gevoelige en complexe kwesties met elkaar te delen en tot een oplossing te brengen. Daarbij is Kasem zelf bestuurlijk actief. Hij bekleedt bestuurlijke en toezichthoudende functies, bij vooraanstaande ngo’s en ondernemingen.

 

Mensen die met hem werken roemen zijn vermogen om goed naar ze te luisteren. Hij oordeelt niet overhaast en verplaatst zich gemakkelijk in uiteenlopende posities. Hij ordent, zorgt ervoor dat het echte gesprek gevoerd wordt en daarover duidelijke standpunten ingenomen worden. Hij beperkt zich er derhalve niet toe om alleen maar aan te wijzen waar belangen elkaar overlappen. In zijn werkwijze is hij erop gericht mensen te stimuleren om zelf op zoek te gaan naar oplossingen.  Als de situatie erom vraagt, is hij daarin ook sturend.

 

Ila Kasem werkt al ruim 20 jaar aan de bevordering van diversiteit op bestuurlijke en leidinggevende niveaus in organisaties. Hij maakt een onderbouwd onderscheid tussen statische en dynamische diversiteit, waarbij hij inzet op het laatste door organisaties en teams te helpen bij het productief maken van diversiteit.

 

Ila Kasem heeft ruime ervaring met en kennis van organisatie- en -strategievraagstukken. Hij is empathisch, humorvol en politiek sensibel. Een scherpe en kundige adviseur en sparring partner, zowel in individuele settings als in board rooms.

 

Een greep uit de expertise en opdrachten van Ila:

drs. A.(Ila) Kasem - managing partner
i.kasem@vandebunt.nl
06-53562215